NÅR MISTANKEN OPSTÅR

Når mistanken opstår er en webside, der sætter fokus på mistanker, udredninger og afklaringer om seksuelle overgreb mod børn og unge. Siden henvender sig til sundhedsprofessionelle, lærere, socialrådgivere, pædagoger og politi, som ønsker at styrke deres kompetencer til at handle, når en mistanke om seksuelt overgreb opstår.

Siden formidler viden om, hvordan sager om overgreb bevæger sig gennem systemet og hvordan et sådant forløb påvirker barnet og dets omgivelser.

En mistanke om seksuelt overgreb kan være ekstremt vanskelig at håndtere – for alle medarbejdergrupper. Websiden tillyder indsigt i og en række redskaber til, hvordan en mistanke gribes an, så barnets situation og livsomstændigheder tilgodeses bedst muligt.

Se de to film herunder.

INTROFILMEN

Et seksuelt overgreb på et barn eller en ung kan foregå over længere tid, uden at omgivelserne opdager det. Det skyldes blandt andet, at det fortsat er tabubelagt, at et overgreb ofte holdes hemmeligt og at det er omgærdet af berøringsangst.
At få øje på de børn og unge, der udsættes for seksuelle overgreb er derfor en særdeles vanskelig og kompleks opgave. Som fagperson står man ofte med tvivl, usikkerhed og uden dokumentation for, om overgrebet har fundet sted.

OVERGREBENE SOM INGEN SÅ – to fortællinger

Mød Michael og Brit, der begge blev udsat for seksuelle overgreb i deres barndom. Overgrebene blev aldrig opdaget og fortsatte derfor i årevis. Michael og Brit føler i dag, at de fagpersoner, der havde med dem at gøre i deres skoletid, kunne have gjort mere. I filmen medvirker også psykolog Katrine Zeuthen. Hun peger bl.a. på, at ansatte i skoler og institutioner skal blive bedre til at reagere på deres egen bekymring – også selvom de tegn, der udtrykker sig hos barnet, ikke altid er entydige og sammenhængende.

Få mere viden inden for dit fagområde