NÅR MISTANKEN OPSTÅR - SUNDHED

Til læger, tandlæger og sygeplejersker

Hovedfilm

Når man arbejder i sundhedsvæsnet, har man gode muligheder for at hjælpe børn, der udsættes for overgreb. Især læger og tandlæger kommer nemlig tæt på børnene og vil ofte kunne registrere bekymrende unormal adfærd.

Alligevel kan det være en udfordring at gå videre med sin bekymring. For hvordan agerer man over for barnet og forældrene? Og hvem skal man henvende sig til for at få råd og vejledning?

Denne film viser, hvad man som sundhedsperson skal gøre ved mistanke om overgreb, og den understreger, at man har pligt til at gå videre med sin viden til de rette myndigheder.

Se filmen ved at klikke på billedet til højre.

SE MERE

Mistanker om overgreb viderebehandles i kommunernes socialforvaltninger og – hvis der kan være tale om direkte kriminelle forhold – hos politiet.
Se mere om dette ved at klikke på socialrådgiver-filmen til venstre
eller politi-filmen til højre.

Arbejdsspørgsmål

Herunder er der mulighed for faglig refleksion samt henvisning til yderligere materiale om emnet.
Dette materiale kan downloades som pdf og indeholder arbejdsspørgsmål, refleksionsøvelser og links.

Temafilm