NÅR MISTANKEN OPSTÅR - PÆDAGOG

Til pædagoger og ledelelse

Hovedfilm

Hvis små børn har været udsat for seksuelle overgreb, udtrykker det sig sjældent entydigt. Netop derfor er det vigtigt, at man på institutionerne har styr på, hvad der skal gøres, når mistanken opstår. I filmen her vises, hvordan man i en fynsk børnehave håndterer de vanskelige sager.

Blandt redskaberne er kollegial sparring og såkaldte opmærksomhedsskemaer. Det sikrer, at der altid er flere øjne på sagerne. I filmen beskrives også, hvilke pligter man som pædagog har, når man bliver bekymret for et barn, og hvordan den svære relation til barnets forældre skal tackles.

Se filmen ved at klikke på billedet til højre.

SE MERE

Forud for politiets involvering i en sag om overgreb har den oftest været behandlet i kommunens socialforvaltning.
Se mere om, hvordan socialrådgivere håndterer mistanker om overgreb ved at klikke på billedet til venstre.

Arbejdsspørgsmål

Herunder er der mulighed for faglig refleksion samt henvisning til yderligere materiale om emnet.
Dette materiale kan downloades som pdf og indeholder arbejdsspørgsmål, refleksionsøvelser og links.

Temafilm