NÅR MISTANKEN OPSTÅR - UNDERRETNINGEN

UNDERRETNINGEN
– Sådan gør du

En underretning er et af de vigtigste redskaber til at stoppe overgreb. Underretningen er nemlig bindeleddet mellem de fagpersoner, der bekymrer sig om et barn, og socialforvaltningen, som skal undersøge sagen nærmere.

I filmen vises de grundlæggende trin i udarbejdelsen af en underretning. Den drøfter også, hvordan man som f.eks. folkeskolelærer skal forholde sig til følgerne af at underrette.

Filmen er en fortsættelse af den film, der omhandler den første undren.

SE MERE

Fagpersoner, der har med børn at gøre i deres daglige virke, gør normalt meget for at inddrage forældrene,
når der er problemer med et barn.
Men når der skal underrettes om overgreb, der lige er sket, så er det vigtigt, at man ikke kontakter forældrene først.
Inger Kjeldsen fra Socialstyrelsen forklarer nærmere om det i dette klip.

Arbejdsspørgsmål

Herunder er der mulighed for faglig refleksion samt henvisning til yderligere materiale om emnet.
Dette materiale kan downloades som pdf og indeholder arbejdsspørgsmål og links.