NÅR MISTANKEN OPSTÅR - ET BØRNEHUS

ET BØRNEHUS
-Sagsbehandling med barnet i fokus

Der findes fem såkaldte Børnehuse i Danmark. I filmen vises vi rundt i ét af dem.

Børnehusene er centrum for undersøgelsen af en overgrebssag. Det er bl.a. her, at der foretages videoafhøringer af børn. Børnehuset står også for den vigtige koordinering mellem de forskellige sektorer.

Men frem for alt er der fokus på barnet. Det er afgørende, at barnet føler sig trygt, når undersøgelsen foregår.

Se filmen ved at klikke på billedet til højre.

SE MERE

Alle borgere har underretningspligt, hvis de får viden om, at et barn har været udsat for overgreb.
Men for fagpersoner, der arbejder med børn, gælder der en skærpet underretningspligt.
Og underretningspligten er personlig.
Det forklarer Karina Sørensen fra Ankestyrelsen om i dette klip.

SE MERE

Børnehusene udreder barnets traumebelastning og vurderer barnets behandlingsbehov i relation til overgrebet. Udredningen er altid med fokus på barnet og tilpasses barnets modenhed, funktionsniveau og evne til at indgå i udredningen.

Udredningen varetages af Børnehusenes specialiserede medarbejdere og består af observationer, samtaler, screeninger og klinisk indtryk og vurdering af barnet.

Se eksempler på, hvordan man udreder på børnehuset i Odense.

Arbejdsspørgsmål

Herunder er der mulighed for faglig refleksion samt henvisning til yderligere materiale om emnet.
Dette materiale kan downloades som pdf og indeholder arbejdsspørgsmål og links.