NÅR MISTANKEN OPSTÅR - DEN FØRSTE UNDREN

DEN FØRSTE UNDREN
– Sådan håndterer du den

Overgreb og alvorlig mistrivsel kan bl.a. komme til udtryk ved, at et barn ændrer adfærd og bliver mere indadvendt eller udadreagerende. Men tegnene er sjældent entydige – især ikke, når det drejer sig om seksuelle overgreb.

Netop derfor er det vigtigt, at man som fagperson, f.eks. folkeskolelærer reagerer på sin egen undren og bekymring. Det kan bl.a. ske ved, at man drøfter sagen med kolleger. Til gengæld skal man være varsom med at fortolke og ”lege detektiv”.

Hvordan man går videre med sin undren til det kommunale system, beskrives i filmen om underretninger ”Underretningen – Sådan gør du.

Se filmen ved at klikke på billedet til højre.

SE MERE

Alle borgere har underretningspligt, hvis de får viden om, at et barn har været udsat for overgreb. Men for fagpersoner, der arbejder med børn, gælder der en skærpet underretningspligt. Og underretningspligten er personlig: Selvom man som fagperson oftest skal inddrage sin leder i en overgrebssag, har man fortsat selv et ansvar for, at mistanken bliver videreformidlet. Det forklarer Karina Sørensen fra Ankestyrelsen om i dette klip.

Arbejdsspørgsmål

Herunder er der mulighed for faglig refleksion samt henvisning til yderligere materiale om emnet.
Dette materiale kan downloades som pdf og indeholder arbejdsspørgsmål og links.